Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

                Mateřská škola Ledňáček Hýskov, okres Beroun 

p1010016.jpg

  

Vítáme Vás na stránkách MŠ Ledňáček Hýskov.

 

Charakteristika školy: 

Mateřská škola Ledňáček se nachází v obci Hýskov, v Chráněné krajinné oblasti Křivoklásko. Jedná se o školku rodinného typu s kapacitou 65 dětí a provozní dobou od 6,30 - 17,00 hod. Děti jsou rozděleny do třech smíšených tříd.

1. třída - Sluníčka – přízemí, 3 – 6 leté děti - ve třídě je 25 dětí  

2. třída – Ledňáčci – 1. patro, 3 – 6 leté děti - ve třídě je 25 dětí

3. třída - Berušky - přízemí, 3 - 6 leté děti - ve třídě je 15 dětí

O děti se stará 5 pedagogických pracovnic, 4 učitelky a ředitelka. 

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu

BAREVNÝ ROK S LEDŇÁČKY


Součástí MŠ je kuchyně a školní jídelna, kde se kromě dětí MŠ stravují i žáci ZŠ. Obědy zde odebírají i místní důchodci, jako službu sociální výpomoci.

MŠ podporuje zdravý životní styl, snažíme se dětem poskytnout pestrou a vyváženou stravu. Jsme zapojeni do různých programů podporujících zdravou výživu, projekt Mléko do škol - dbáme na dostatek mléka a mléčných výrobků, projekt Škola plná zdraví - zařazujeme dostatek ovoce a zeleniny, zařazujeme biopotraviny do jídelníčku.


Kolem MŠ je školní zahrada s pískovištěm, herními prvky, zahradním domečkem a pergolou s posezením. Zahrada slouží dětem jak k pohybovým aktivitám, tak k volným a námětovým hrám. Zahradu využíváme také k pořádání kulturních, či sportovních akcí. 
 

Úplata za předškolní vzdělávání

480 Kč za dítě od 3 let

0 Kč za dítě, které se vzdělává v posledním ročníku MŠ

( 6 leté dítě, bezúplatnost se uplatní pouze ve školním roce, ve kterém se dítě vzdělává v posledním ročníku MŠ poprvé)

480 Kč za dítě, které se vzdělává v posledním ročníku MŠ dva školní roky z důvodu odkladu školní docházky (7 leté dítě s odkladem školní docházky)